Link 1
X

Ju lutemi për arsye 'TESTIMI' klikoni një nga reklamat mësiperme dhe shiko video pa reklama. Ose prisni 15 Sekonda.

Gjenero Titra
Hiqni reklamat në këtë video duke klikuar të paktën në një nga reklamat e mësipërme.

Through My Window

2022-02-04

7.5 / 10

VideoTitra
Nqs buttoni i titrave nuk ju del apo nuk janë titrat e plota, ju lutemi gjeneroji titrat te videoja më lartë, bëji refresh faqes dhe provoni ti shkarkoni këtu

Përshkrimi

Shtrydhja e gjatë e Raquel për fqinjin e saj në derën e ardhshme shndërrohet në diçka më shumë kur ai fillon të zhvillojë ndjenja për të, pavarësisht kundërshtimeve të familjes së tij....Through My Window me titra shqip

Fjalët kyçe:

Shpërndaje