Link 1
X

Ju lutemi për arsye 'TESTIMI' klikoni një nga reklamat mësiperme dhe shiko video pa reklama. Ose prisni 15 Sekonda.

Gjenero Titra
Hiqni reklamat në këtë video duke klikuar të paktën në një nga reklamat e mësipërme.

Don't Blame Karma!

2022-08-03

7 / 10

VideoTitra
Nqs buttoni i titrave nuk ju del apo nuk janë titrat e plota, ju lutemi gjeneroji titrat te videoja më lartë, bëji refresh faqes dhe provoni ti shkarkoni këtu

Përshkrimi

Travat e Sara, një stilist i irrituar i modës që fajëson Karma për fatin e saj të keq. Fati do ta vendosë ballë për ballë me motrën e saj, Lucy, e cila gëzon fat shumë të ndryshëm, dhe në një seri ngjarjesh dhe ribashkimi që do ta çojnë atë të marrë një vendim radikal....Don't Blame Karma! me titra shqip

Fjalët kyçe:

Shpërndaje